Gebruikte iconen bij producten

E-Approved      E-gekeurde lamp

Not E-Approved    Niet E-gekeurde lamp, alleen voor offroad gebruik

EU-Certified       EU gecertificeerde bullbar, geleverd met certfificaat

Not EU-Certified       Niet EU gecertificeerde bullbar

 

Verlichting

E-keur (verlichting)

Kort samengevat: Wanneer een product een "E" keurmerk heeft, betekent dit dat dit product goedgekeurd is - ergens in de EU - in overeenstemming met de Europese regelgeving om op een voortuig te voeren. 

Verlichting met E-keurmerk mag je dus gebruiken op de openbare weg. Echter is het wel zo dat wanneer je bijvoorbeeld een ledbalk (verstraler) met E keurmerk (bijvoorbeeld PIAA RF8), je deze alleen mag voeren buiten de bebouwde kom. Je mag namelijk je gewone grootlicht ook niet voeren binnen de bebouwde kom.

Heb je een verstraler zonder e-keurmerk (bijvoorbeeld een Rigid Industries E-Series 40”), dan mag deze wel op je auto zitten, mits deze met een aparte schakelaar geschakeld zit om het aan te doen. Je mag deze ledbalk dus niet schakelen via de schakelaar van je gewone grootlicht. Ook mag je een niet e-gekeurde ledbalk niet aan doen als je je op de openbare weg bevindt. Deze mag je alleen gebruiken als je je niet op de openbare weg bevindt. In de volksmond wordt dit ook wel “Offroad use only” genoemd.

 

CE-keur

De Europese Unie heeft diverse richtlijnen opgesteld, ook voor consumentenproducten. Deze richtlijnen moeten door de lidstaten worden opgenomen in de nationale wetgeving. Producten die aan deze EU richtlijn voldoen, zijn voorzien van het CE-markering.

De betekenis van het CE-markering: “Dit product voldoet aan de wet”. Voor de producten waarvoor een EU richtlijn volgens de “nieuwe aanpak” bestaat, geldt de verplichting van de CE-markering. Met de CE-markering geeft de producent aan dat het product voldoet aan de eisen van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming, zoals gesteld in de van toepassing zijnde EU richtlijnen. Producten zonder CE-markering mogen niet worden verhandeld op de Europese markt, ook al voldoen ze aan de eisen. Ook producten die buiten de EU zijn gemaakt, moeten voorzien zijn van een CE-markering alvorens ze worden toegelaten tot de Europese markt. Eigenlijk is de CE-markering een soort paspoort om toegelaten te worden tot de markt.

 

Referentiegetallen (verlichting)

Het referentiegetal - ook wel referentiewaarde genoemd - is een waarde die betrekking heeft op verstralers. Volgens de sinds 2009 geldende ECE-regeling mag de som van de referentiegetallen van de koplampen per voertuig niet groter zijn dan 100. Hierbij worden zowel de beide waarden van het standaard aanwezige groot licht (linker en rechter koplamp) als de waarden van extra gemonteerde verstralers in aanmerking genomen.

Volgens ECE regel 48 mogen maximaal 4 stuks extra verlichting worden gevoerd, waarbij de som van de referentiegetallen van de verstralers + de koplampen niet groter is dan 100. Door de verlichting op een juiste manier aan of uit te schakelen kunt u ervoor zorgen dat u binnen de regelgeving blijft.

 

Bullbars

Wat is een bullbar en mag ik een bullbar op mijn (bedrijfs)auto hebben?

Een bullbar is een constructie van ronde buizen aan de voorkant van een auto. De bullbar is bedoeld om te beschermen bij een botsing met een object. U mag op uw nieuwe auto alleen een bullbar hebben als deze een EG-typegoedkeuringsmerk heeft dat hoort bij het type auto. Deze regel geldt voor auto's met een toegestane maximummassa van maximaal 3500kg

Bullbar op oudere auto

Als uw auto van voor 1 januari 2009 is, heeft u geen EG-typegoedkeuringsmerk nodig om een bullbar te hebben op uw auto. Wel is belangrijk dat de bullbar geen scherpe delen heeft die andere weggebruikers bij een botsing lichamelijk letsel kunnen toebrengen.

Eisen voor bullbars

De eisen voor bullbars (frontbeschermingsinrichtingen) van personenauto’s en bedrijfsauto’s vindt u in de Regeling voertuigen in artikelen 5.2.50 en 5.3.50.

 

 

Verantwoordelijkheid 

Verstralershop kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ondeugdelijk en onwettig gebruik of montage van door Verstralershop geleverde producten.

 

Vragen

Mocht u aanvulende vragen hebben, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via telefoon (0515-430576) of mail ([email protected])